Akadémia sv. Michala je občianske združenie.

Zoznámte sa s našimi akciami v menu!

V prípade, že nám chcete darovať 2% alebo 3% z dane, bude to možné až v ďalších rokoch.

 

Organizujeme

@ krúžky pre škôlkarov
@ mimoškolské aktivity pre školákov
@ víkendové akcie pre všetkých
@ letné tábory pre školákov
@ spoločenské a kultúrne akcie pre rodičov a priateľov
@ vzdelávanie a napredovanie pedagógov nielen z našich škôl