Address of the Academy

Akadémia sv. Michala

Hummelova 4, Bratislava

info@akademiasvmichala.sk

Address of the Academy, postal address
Akadémia sv. Michala
Na Križovatkách 41
821 04 Bratislava
IČO 55477941
Registračné číslo VVS/1-900/90-66680

Head of the civic association, Akadémia sv. Michala

JUDr. Jana Michaličková, PhD.
tel. 0949 463 070

Email: info@akademiasvmichala.sk

Support us! 

IBAN SK95 0900 0000 0052 0583 0377