Každý pondelok

15.00 do 16.00

Anglický jazykový klub!

Lektor: Slávka Feketeová, MBA

Price: 

120 EUR od 20.9. do 21.12.2023 (aktuálne beží)

120 EUR od 1.1.2024 do 30.3.2024 (Prihlasovanie na: info@akademiasvmichala.sk)

120 EUR od 1.4.2024 do 30.6.2024 (Prihlasovanie na: info@akademiasvmichala.sk)