Letná Akadémia sv. Michala

Od 6 do 10 rokov
Od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00
 

Čas v prírodnej školskej záhrade

Skúsený tím vychovávateľov

Zábavné aj vzdelávacie aktivity podľa záujmu dieťaťa

Tvorivé dielne, hry, športy, súťaže

Podpora objavovania prírody a kreativity

Bezpečné prostredie

 

Price:

30 EUR/deň

Cena zahŕňa celodennú stravu a pitný režim, nepretržitý dohľad vychovávateľa.

Dieťaťu je garantované miesto v Letnej Akadémii sv. Michala len v prípade vyplnenia formulára, potvrdenia zo strany Akadémie a úhradou denného poplatku najneskôr 48 hodín pred nástupom dieťaťa.