Veľtrh s inovatívnym vzdelávaním sa konal 30. novembra 2023 v našej novej škole.

Lektori predstavili nové metódy a formy primárneho vzdelávania, ranné kruhy, tvorivú dramatiku, individuálne sledovanie pokroku dieťaťa, didaktické pomôcky a mnoho iného.

Tešíme sa na ďalší ročník.

Preparing:
Academy of Great Works
FINQ Education
and other activities, about which we will inform you in due time.
Sledujte nás!