Každý pondelok

13.30 do 14.30

Anglický jazykový klub na Hummelovej 4!

Lektor: Slávka Feketeová, MBA a Scarlett Cabajová

Cena: 

120 EUR od 20.9. do 21.12.2023 

120 EUR od 1.1.2024 do 30.3.2024

120 EUR od 1.4.2024 do 30.6.2024 (Prihlasovanie na: info@akademiasvmichala.sk)