Akadémia sv. Michala je naše občianske združenie.

Zoznámte sa s našimi akciami v menu!

V prípade, že nám chcete darovať 2% alebo 3% z dane, bude to možné až v ďalších rokoch.

Organizuje pre nás:

@ krúžky pre našich škôlkarov
@ mimoškolské aktivity pre našich školákov
@ víkendové akcie pre všetkých
@ letné tábory pre školákov
@ spoločenské a kultúrne akcie pre našich rodičov a priateľov
@ vzdelávanie a napredovanie pedagógov nielen z našich škôl