Aktuálne realizujeme kurz z projektu Charakterová výchova prostredníctvom

Akadémia rodiny

 

Prvé kroky
Kurz určený hlavne pre mladé manželské páry s deťmi do 4 rokov. Kurz pomáha rodičom uvedomiť si najdôležitejšie princípy výchovy a naučiť ich rozvíjať v dieťati základné správne návyky týkajúce sa poriadku, spánku, stravovania a hygieny.

Témy jednotlivých stretnutí:


Kľúčové aspekty rozvoja dieťaťa

Temperament a dedičnosť

Jednota v manželstve

Súrodenecké vzťahy

Význam hry v živote dieťaťa

Rozvoj disciplíny a vôle

Výchova k empatii

ODOLNÉ DETI

STABILNÉ RODINY

ZDRAVÉ VZŤAHY