Veľtrh s inovatívnym vzdelávaním sa konal 30. novembra 2023 v našej novej škole.

Lektori predstavili nové metódy a formy primárneho vzdelávania, ranné kruhy, tvorivú dramatiku, individuálne sledovanie pokroku dieťaťa, didaktické pomôcky a mnoho iného.

Tešíme sa na ďalší ročník.

Pripravujeme:
Akadémiu veľkých diel
Vzdelávanie FINQ
a ďalšie aktivity, o ktorých Vás budeme včas informovať.
Sledujte nás!