Akadémia sv. Michala je občianske združenie.

Check out our events above!

In case you want to donate 2% or 3% of your taxes to us, it will be possible in the coming years.

 

Organizujeme

@ krúžky pre škôlkarov
@ mimoškolské aktivity pre školákov
@ weekend events for everyone
@ summer camps for students
@ spoločenské a kultúrne akcie pre rodičov a priateľov
@ education and professional development of pedagogues not only from our schools